Tuore tutkimus vahvistaa: on lähdettävä rohkeasti valloittamaan omia osuuksia vientimarkkinoilta.

Elintarvikeketjumme on lähdettävä rohkeasti valloittamaan omia osuuksia vientimarkkinoilta.

Tästä kertoo 19.1.2017 julkistettu tutkimus “Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät”.

Raportin mukaan mm. "elintarviketeollisuuden ja -kaupan suhteellinen kustannuskilpailukyky on hyvä ja kannattavuus vertailumaita parempi.  Kotimaisen alkutuotannon kilpailukykyä heikentävät varsinkin pienet tilakohtaiset tuotantovolyymit. Koko elintarvikeketjua haastaa tällä hetkellä eniten nopeasti lisääntyvä kansainvälinen kilpailu. 
(...)

Viennin kehittämisessä tulee ymmärtää, ettei suomalaisuus itsessään ole 
myyntiargumentti ulkomailla. Sitä ei itsessään ymmärretä ja siksi arvosteta kotimaan ulkopuolella. Suomi-brändi tulisi purkaa sen yksittäisiin, 
arvoa lisääviin osatekijöihin, kuten turvallisuuteen, puhtauteen, terveellisyyteen, lisä- aineettomuuteen ja lääkkeettömyyteen. Näitä osatekijöitä arvostetaan yksittäisillä vientimarkkinoilla eri painotuksilla. Brändejä luotaessa tulee siis korostaa yksittäisten vientimarkkinoiden spesifejä 
tarpeita; Kiinassa tuoteturvallisuutta, Etelä-Amerikassa terveellisyyttä, Afrikassa ravitsevuutta jne. Suomalaisuudella pelkästään ei päästä 
pitkälle; narulla on hyödytöntä työntää."

 

Tutkimus on osoitteessa vnk.fi/valtioneuvoston-selvitys-ja-tutkimustoiminta/julkaisut
Tutkimuksen tiivistelmä on tulostiedotteessa tietokayttoon.fi/ajankohtaista/tiedotteet

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s